Onze ervaring is dat onze tarieven circa 25% lager liggen dan het gemiddelde uurtarief dat gehanteerd wordt door collega-advocaten. Paul van Dijk Advocaat is daardoor vooral voor het MKB zeer aantrekkelijk. Ook bestaat er voor bedrijven de mogelijkheid tot een rechtshulpabonnement. Voor particulieren bieden wij een speciaal tarief. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Gefinancierde rechtshulp

Rechtshulp zoekenden die in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp, kunnen door ons kantoor worden bijgestaan nadat er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging is afgegeven en de vastgestelde eigen bijdrage betaald is. De maximale grens in 2018 voor een alleenstaande ligt bij een fiscaal jaarinkomen op € 26.900 in peiljaar 2016; voor een gezin of samenwonende op € 38.000.


www.rvr.org

Speciaal tarief

Voor rechtshulp zoekenden die buiten dit systeem vallen en die rechtshulp zoeken voor een niet bedrijfsmatige of zakelijke aangelegenheid en die derhalve de btw niet in mindering kunnen brengen, hanteert Paul van Dijk Advocaat in Groningen een uitdrukkelijk lager tarief dan voor rechtshulp zoekende bedrijven.

Bepalen uurtarief

Bij het bepalen van het uurtarief speelt het belang van de zaak een grote rol. Bij een gering rechtsbelang hanteren wij een lager uurtarief dan bij een groot belang.