Mediation is een wijze van conflict-/geschiloplossing waarbij samen met de mediator naar een oplossing voor het conflict wordt gezocht. De mediators van Paul van Dijk Advocaat zijn deskundig op het terrein van conflicten, emoties en communicatie. Wij helpen u een aanvaardbare oplossing te vinden voor beide partijen.

Mediation in de praktijk

Mediation is een uitstekende manier om bij een veelvoud aan conflicten de impasse te doorbreken. Door alle partijen bij elkaar aan tafel te plaatsen, elk onder leiding van de onpartijdige mediator, krijgt eenieder de kans zijn of haar verhaal te doen. Op deze wijze ontstaat vaak meer begrip over en weer. Gezamenlijk wordt besproken wat de feitelijke problemen zijn, welke belangen mensen hierbij hebben en welke mogelijke oplossingen er hiervoor zijn.

Van essentieel belang bij mediation is dat beide partijen gemotiveerd zijn het geschil samen op te willen lossen. De mediator Els Klomp van Paul van Dijk Advocaat in Groningen treedt alleen op als procesbegeleider, zodat partijen gezamenlijk tot de juiste invulling en oplossing van het conflict kunnen komen.

Visie en aanpak

Doel van mediation

Het doel van mediation is om een vergelijk tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Van belang hierbij is dat het niet slechts gaat om het oplossen van geschilpunten, maar ook om de relatie tussen de betrokkenen te behouden.

Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Hierdoor wordt de kans op nieuwe conflicten in de toekomst kleiner en de vaardigheid om met verschillen van mening om te gaan groter.