Heeft u te maken met een overlijden in uw directe omgeving, dan zal er veel geregeld moeten worden. Ook de zakelijke kant moet aandacht krijgen. Heeft de overledene een testament? Is er een executeur testamentair benoemd? Dreigt u buitengesloten te worden? Hoe staat het met mijn wettelijk erfrecht? Paul van Dijk Advocaat en zijn juristen en mediators in Groningen staan u bij voor het voorkomen van escalatie of bij de oplossing van het erfrechtelijke geschil. Heeft u vragen over erfrecht? Aarzel dan niet vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Rol van de advocaat in samenwerking met mediator bij erfrecht

Tot enkele jaren geleden was het erfrecht bij uitstek het werkterrein van de notaris, maar tegenwoordig is de advocaat steeds meer betrokken bij erfrechtelijke kwesties met name in samenwerking met mediators. Dit kan zijn op het gebied van de uitleg van een testament, de wettelijke verdeling, de rol van de executeur, de positie van de langstlevende echtgenoot of de (stief)kinderen, onterving en het legitieme erfdeel. Paul van Dijk Advocaat zal altijd proberen gevoelige erfkwesties met behulp van een mediator op te lossen.

De erfrecht advocaat van Paul van Dijk Advocaat stelt daarbij onder andere de volgende vragen:

  • Wie is bevoegd om te procederen?
  • Tegen wie kan worden geprocedeerd? 
  • Wat zijn de alternatieven? 
  • Wat zijn uw rechten?
Echtscheidingsrecht

Uitleg van testament en bewind

U kunt bij Paul van Dijk Advocaat in Groningen terecht voor onder meer de volgende zaken betreffende erfrecht:

  • Uitleg van het testament
  • Voeren van procedures als het anders niet kan
  • U als executeur testamentair adviseren en bijstaan
  • Berekenen van de legitieme portie
  • U adviseren of u een nalatenschap wel kunt aanvaarden, of beter kunt verwerpen, dan wel moet aanvaarden onder het voorrecht van boedelscheiding.