Relationele problemen in de privésfeer kunnen vaak gepaard gaan met veel emoties. Het verdriet als gevolg van een echtscheiding zullen wij niet voor u weg kunnen nemen. Het is echter wel een gegeven dat juridisch juiste, maar vooral tijdige informatie en zorgvuldige en adequate ondersteuning u kunnen helpen de gevolgen van de scheiding of de verbreking van de samenwoning beter in de hand te krijgen, zeker als er minderjarige kinderen in het spel zijn. Neem contact op met Paul van Dijk Advocaat in Groningen voor juridische hulp bij uw echtscheiding.

Echtscheidingsrecht

U kunt bij Paul van Dijk Advocaat terecht voor de volgende zaken voor wat betreft echtscheidingsrecht:

  • Ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
  • Boedelscheiding
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Alimentatie
  • Levensonderhoud en wijziging daarvan
  • Ouderlijk gezag
  • Omgangs- en informatieregelingen
  • Wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
  • Erkenning/ontkenning vaderschap
Mediation

Gang van zaken bij ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap

Nadat een huwelijk of samenleving is verbroken, kan juridische bijstand noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om het hoofdverblijf van de kinderen te wijzigen of om eventuele problemen op het gebied van communicatie op te lossen. In een later stadium kunnen er ook wijzigingen aan de orde zijn voor wat betreft het ouderlijk gezag over of de omgang met de kinderen of de hoogte van de alimentatie.

Het is altijd raadzaam om in dergelijke omstandigheden een ervaren advocaat van Paul van Dijk Advocaat in de arm te nemen. In veel gevallen kan een familierechtelijke procedure alleen gevoerd worden door middel van een advocaat. De nadruk zal primair gericht zijn op een gezamenlijke oplossing, maar mocht dat beslist niet haalbaar zijn, dan zijn we er voor u in een te voeren procedure.