Bouwrecht biedt regelingen voor aannemers en opdrachtgevers in de bouw zoals afwijkingen van het bestek, ondeugdelijke bouw, te late opleveringen of garantiekwesties, maar ook kan de gemeente dwarsliggen door een bouwvergunning te weigeren. Paul van Dijk Advocaat is als betrokken advocaat u snel van dienst met vakkundig advies. Neem contact op met ons advocatenkantoor in Groningen.

Bouwrecht voor particulieren, kopers en opdrachtgevers

Heeft u een nieuwe woning gekocht of de opdracht gegeven voor een verbouwing? Als er iets misgaat, heeft u in de volgende gevallen met bouwrecht te maken:

 • Als u vragen heeft over het aannemingscontract
 • Als het werk door de aannemer niet goed is opgeleverd
 • Als er na oplevering gebreken worden geconstateerd
 • Als u aanspraak wil maken op de garantieregeling
 • Als er ten onrechte meerwerk in rekening wordt gebracht
 • Bij gebreken aan de bouwvergunning
 • Als u aanspraak maakt op een bouwgarantie
 • Bij onduidelijkheden in het bestek
 • Als u tijdens de bouw van de woning uw baan verliest
 • Als u tijdens de bouw van de woning te maken krijgt met een scheiding
Ondernemingsrecht

Bouwrecht voor aannemers

Ook als aannemer kunt u te maken krijgen met bouwrecht, bijvoorbeeld in onderstaande situaties. Neem contact op met Paul van Dijk Advocaat voor rechtsbijstand:

 • Als ten onrechte kostprijsverhogingen worden doorgevoerd
 • Als er sprake is van wanprestatie door onderaannemers
 • Bij tijdsoverschrijding
 • Bij meer- en minderwerk
 • Bij het opstellen van offertes
 • Bij problemen met de constructeur
 • Bij grondverzakking
 • Als de gemeente nalatig is
 • Bij een milieuvergunning