De expert in rechtsbijstand bij ontslag in Groningen

Wordt uw arbeidsovereenkomst opgezegd door uw werkgever of is deze al beëindigd? Of bent u als werkgever voornemens om een arbeidsovereenkomst te beëindigen? Dan doet u er verstandig aan om een beroep te doen op Paul van Dijk Advocaat in Groningen. Ons gedreven en doortastende team verleent u graag rechtsbijstand bij ontslag.

Specialisten met veel kennis van en ervaring in het arbeidsrecht

In alle gevallen is belangrijk dat het beëindigen van een arbeidsovereenkomst juridisch in orde is. Uw werkgever kan er om uiteenlopende redenen voor kiezen om u te ontslaan. U staat er gelukkig niet alleen voor. Paul van Dijk Advocaat in Groningen is dé specialist op het gebied van het arbeidsrecht. Onze specialisten hebben veel kennis van en praktijkervaring met het ontslagprocedures. Wij zetten alles op alles om u zo goed mogelijk bij te staan.

Waarom de hulp inschakelen van een arbeidsrechtspecialist?

Als werknemer …


Een ontslag is nooit zonder consequenties. Uw baan is het financiële vangnet van het gezin. Denk ook aan pensioenverlies of het verlies van een gunstige ziektekostenverzekering. Wellicht moet de geleasde auto worden teruggegeven. En hebt u nog geen nieuwe baan gevonden? Dan wilt u na het einde van het dienstverband natuurlijk aanspraak maken op een WW-uitkering. En hoe weet u nu zeker dat u deze ontvangt? En hoe moet het dan als u arbeidsongeschikt bent?


Als u twee jaar of langer in dienst bent (geweest), dan hebt u recht op een transitievergoeding wanneer uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Kunt u uw werkgever een ernstig verwijt maken? Dan is het vaak mogelijk om een aanvullende vergoeding op te eisen. Als u het met uw werkgever eens bent over uw ontslag, dan wordt de beëindiging vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Laat deze altijd goed controleren door een van onze specialisten, voordat u hem ondertekent.

… en als werkgever


Heeft u te maken met ziekteverzuim? Of bent u van mening dat uw werknemer niet de re-integratieverplichtingen nakomt? Is er een manier om het betalen van een transitievergoeding te voorkomen? En wat als uw werknemer ondanks een concurrentiebeding toch voor de concurrent is gaan werken? Wellicht wilt u middels mediation met wederzijds goedvinden uit elkaar of juist de arbeidsverhouding herstellen?

Bij Paul van Dijk Advocaat werken juristen en mediators die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht en arbeidsconflicten. Het voordeel? Wij weten dat u niet de enige bent die in een vervelende situatie zit op het werk. We hebben voor u honderden werknemers bijgestaan. Bespreek uw situatie met ons en wij vertellen wat voor u de beste aanpak is.

Onze diensten samengevat

U kunt de hulp van Paul van Dijk Advocaat inschakelen voor uiteenlopende zaken zoals ontslag door uw werkgever, bijstand bij een transitievergoeding, het controleren van gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst en meer.

Zit u met vragen over onze dienstverlening of wilt u direct rechtsbijstand bij ontslag? Neem dan vandaag nog contact met ons op!