Heeft u een conflict op de arbeidsvloer en komt u er samen niet uit? Dan kunt u een advocaat voor arbeidsrecht goed gebruiken. Maak kennis met Paul van Dijk Advocaat in Groningen met specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Onze advocaat, juristen en mediators staan voor u klaar om uw belangen te behartigen en u de helpende hand te reiken. We hebben kwaliteit en persoonlijk contact met onze cliënten hoog in het vaandel staan en we hanteren gunstige prijzen. We kijken daarbij eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp om u een zo laag mogelijk tarief te kunnen bieden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Zowel werknemers als werkgevers hebben bepaalde rechten en plichten. Het is echter niet altijd even duidelijk wat deze rechten en plichten zijn. Bij problemen op de werkvloer is het inroepen van de hulp van een professionele advocaat voor arbeidsrecht een goede zet. Bij Paul van Dijk Advocaat volgen we alle veranderingen op arbeidsrechtelijk vlak op de voet, zodat we precies weten wat de juiste stappen zijn om te ondernemen. U kunt bij ons terecht voor alle zaken omtrent de arbeidsrechtelijke verbintenis. Hierbij kunt u denken aan ontslag, een arbeidsconflict, disfunctioneren en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Daarnaast kunt u ons ook inschakelen voor ondersteuning bij een billijke vergoeding, een transitievergoeding, een vaststellingsovereenkomst of bedrijfseconomisch ontslag. Het voeren van een procedure is niet altijd de beste weg om te bewandelen. Mocht dit in uw situatie het geval zijn, dan kunnen onze mediators bemiddelen om zo tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem in de arbeidssfeer en overweegt u een advocaat in Groningen in de arm te nemen? Wacht dan niet en neem contact met ons op. We staan direct tot uw beschikking en gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag, zodat u weet waar u staat en wat u kunt verwachten.

Arbeidsrecht

U kunt bij Paul van Dijk Advocaat in Groningen terecht voor:

  • Beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
  • Ontslag
  • Transitievergoeding
  • Billijke vergoeding
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Bedrijfseconomisch ontslag
  • Arbeidsconflict
  • Disfunctioneren

Ontslag

Bij een reorganisatie of economisch ontslag wegens financiële of bedrijfseconomische redenen moet aan drie voorwaarden worden voldaan voor een bedrijfseconomisch ontslag. Er moet ten eerste sprake zijn van een bedrijfseconomische reden; de juiste werknemer moet voor ontslag zijn voorgedragen en het moet niet mogelijk zijn om u te herplaatsen. Voor advies kunt u altijd contact opnemen met Paul van Dijk Advocaat.

Contact

Beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Een werkgever kan u om verschillende redenen willen ontslaan. Indien u minimaal twee jaar in dienst bent geweest en onvrijwillig uit dienst gaat, heeft u na beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Als u uw werkgever een ernstig verwijt kunt maken met betrekking tot het ontslag, dan kunt u in de ontslagprocedure aanspraak maken op een aanvullende billijke vergoeding. Steeds is van belang dat u goed wordt bijgestaan door een deskundige advocaat met expertise op het gebied van arbeidsrecht.

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden de afspraken omtrent het ontslag vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Laat deze altijd controleren door een arbeidsrechtsadvocaat.

Arbeidsconflict

Een uit de hand gelopen meningsverschil kan een arbeidsconflict veroorzaken, waardoor ontslag dreigt, ziekte kan daarbij een rol spelen. In dat geval heeft u zo snel mogelijk een arbeidsrechtsadvocaat nodig die u kan adviseren in uw rechtspositie en u kan wijzen op uw rechten en plichten. Neem hiervoor contact op met Paul van Dijk Advocaat in Groningen.